Čo deň to perla

30.08.2021
Foto zdroj: https://www.nemtisnov.cz/o-nas/sanitka
Foto zdroj: https://www.nemtisnov.cz/o-nas/sanitka

August je plný zážitkov pre malých aj veľkých. Veď je to čas prázdnin. Aj naša ambulancia je bohatá na zážitky a hlavne na to ako preháňať pacienta z dverí do dverí. 

Jedno pekné ráno mi zadychčaný pacient zaklopal na dvere, lebo ho špecialista odoslal do Košíc na vyšetrenie. Potreboval len vypísať sanitku na prevoz zo Svidníka. Bol to pacient po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu ("vymenený celý bedrový kĺb"), čerstvo po operácii, chodiaci s francúzskou barlou. S bolesťami sa snažil dostať z jednej strany Svidníka na našu ambulanciu len kvôli papieriku. Špecialista asi zabudol, že lístky na sanitku môže kľudne vypísať i on a zbytočne odosiela tohto uboleného pacienta k nám. Bolo mi toho pacienta skutočne ľúto. 

Z vyjadrenie advokátskej kancelárie ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. ohľadom vypisovania lístkov (sanitiek aj výmenných lístkov) vyberáme: 

Dobrý deň pán doktor

Týmto Vám podávame krátke stanovisko, týkajúce sa odporúčaní (tzv. výmenných lístkov) v lekárov špecialistov a výkonu prepravy imobilných pacientov prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby.

A. odporúčania lekárov špecialistov na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon č. 576/2004 Z.z.") "Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 4 sa nevyžaduje na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista"

V zmysle § 8 ods. 8 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. "Na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 5 písm. b) sa vyžaduje odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu."

Poukazujúc na vyššie citované ustanovenia zákona č. 576/2004 Z.z. možno konštatovať, že na každé ďalšie poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu, a nie všeobecného lekára. Preto postup na základe ktorého dochádza k odosielaniiu pacientov zo strany lekárov špecialistov naspäť k všeobecným lekárom za účelom vystavenia odporúčania na ďalšie (pokračujúce) poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, možno označiť za nedôvodný a bez zákonného podkladu.

B. výkon prepravy imobilných pacientov prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby

V zmysle § 79 ods. 15 psím. h) bod. 1 až bod. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako "zákon č. 578/2004 Z.z.") Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je povinný na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej ošetrujúcim lekárom poskytovateľa poskytnúť asistenciu a prepraviť osobu, ak to jej zdravotný stav vyžaduje:

- zo zdravotníckeho zariadenia do prirodzeného domáceho prostredia,

- z prirodzeného domáceho prostredia do zdravotníckeho zariadenia alebo

- z jedného zdravotníckeho zariadenia do iného zdravotníckeho zariadenia

Poukazujúc na vyššie citované ustanovenia zákona č. 578/2004 Z.z. možno konštatovať, že príslušné ustavenia zákona č. 578/2004 Z.z., nerozlišujú, aký ošetrujúci lekár má vystaviť tzv. žiadanku na prevoz imobilnej osoby (pacienta) prostredníctvom ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Z toho pohľadu možno preto uzavrieť, že takúto tzv žiadanku na prevoz imobilnej osoby (pacienta) prostredníctvom ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak to jej zdravotný stav vyžaduje, môže vystaviť aj ošetrujúci lekár špecialista. Preto odosielanie pacientov zo strany lekárov špecialistov naspäť k všeobecným lekárom za účelom vystavenia tzv. žiadanky na prevoz imobilnej osoby (pacienta) prostredníctvom ambulancie dopravnej zdravotnej služby, možno preto označiť za nedôvodný.

-- S pozdravom Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o.