COVID a povinná karanténa

17.03.2023

Dňa 20. marca 2023 nadobudne účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2023 V. v., ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Uvedeným dňom teda osoby, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19 už nepodliehajú povinnej izolácii. Zrušenie povinnosti karantény platí taktiež na osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.

V prípade osoby, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, nie je dôvodné uznať dočasnú pracovnú neschopnosť.