Gélové nechty a COVID

24.09.2021

Kovidová doba prináša do nášho života častokrát zmenu, ktorej sa mnohí bránia. Je to obdobie, kde my ľudia sa musíme prispôsobovať a prehodnocovať čo je dobré a čo zbytočné. 

Pri bežnom vyšetrení na ambulanciách sa stalo i meranie saturácie cez prístroj, ktorý sa nazýva pulzný oxymeter. Slúži na meranie saturácie kyslíka v krvi. Je to dôležitý údaj, kt. lekár využíva pri celkovom hodnotení pacienta. Ten však nefunguje ak má pacientka nalakované nechty. Zbytočne tak prichádzame o cenný údaj. Preto chcem poprosiť, aby jeden prst pacientky "obetovali" pre lekára a nelakovali si ho.