Skrátená pracová doby 28.3.2022

28.03.2022
Foto zdroj: https://www.globalenvironmental.co.uk/hospital-asbestos-a-ticking-time-bomb/
Foto zdroj: https://www.globalenvironmental.co.uk/hospital-asbestos-a-ticking-time-bomb/

Vzhľadom na nariadenú službu ambulantnej pohotovostnej služby 28.3.2022, ktorá začína od 16.00 bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našej ambulancii obmedzené do 15.30.