"P-čko" na COVID?

13.12.2021

podľa § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Z uvedeného vyplýva, že "P-čko" ospravedlňuje absenciu zamestnanca v práci z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníkom zariadení, nie z dôvodu karantény alebo potreby liečebného režimu.

Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. Mgr. Zdenko Seneši advokát