Sťahovanie ambulancie MUDr. Horkaj

11.05.2022

Vzhľadom na obmedzené priestory ambulancie plánujeme po výstavbe a dokončení 2 a 3 poschodia polikliniky Medik SK presun do novovybudovaných priestorov. Ak prípravy pôjdu podľa plánu presťahovanie predpokladáme do 2 mesiacov. Prosím sledujte oznamy na našej stránke www.mudrhorkaj.sk .