Správne meranie krvného tlaku 

23.07.2019

Merajte vždy v rovnakú dobu

Posaďte sa a prestaňte premýšľať o starostiach, musíte byť v úplnom pokoji. Z merania tlaku si spravte malý rituál, ktorý vykonávajte vždy ráno a večer - vždy v rovnakú dennú dobu.

Nasaďte si manžetu tlakomera

Manžetu navlečte priamo na kožu, jej šírku vždy vyberajte podľa obvodu svojho ramena - úzka alebo príliš široká manžeta výrazne ovplyvňuje výsledky merania. Obvod ramena merajte 3 cm nad lakťovou jamkou.

Ruku uvoľnite a skontrolujte rukávy

Rameno, na ktorom je manžeta, uvoľnite a nehýbte ním. Zároveň skontrolujte, či vám vyhrnutý rukáv zbytočne neškrtí celú ruku.

Predlaktie položte na stôl

Zápästie dajte do výšky srdca

Stlačte tlačidlo pre začiatok merania

Pohybovať meranou končatinou teraz naozaj nesmiete, ale nezabudnite dýchať. Zadržiavanie dychu skresľuje výsledky merania.

3 minúty počkajte a meranie vykonajte ešte raz

Nechajte vypustiť manžetu a počkajte približne 3 minúty. Potom tlak zmerajte ešte raz.

Zapíšte si priemernú hodnotu oboch meraní

Z každého merania si zapíšte hodnoty systoly (vyššia hodnota) a diastoly (nižšia hodnota). Ich priemer potom zaznamenajte do tabuľky.

Tabuľka na zapisovanie nameraných výsledkov tlaku krvi: tu

Viac o správnom meraní krvného tlaku v priečinku na stiahnutie- tu