Novinky

V našej ambulancii máme opakované prípady pacientov, ktorý sa snažia starať o svoje zdravie. Užívajú pravidelne lieky od tlaku, avšak vzhľadom na zhoršenie príjmov nie sú schopný z finančných dôvodov si zakúpiť tlakomer. Je to veľký problém, lebo nastavovanie na správnu liečbu vysokého tlaku krvi sa opiera aj o monitorovanie v domácom prostredí....

Vzhľadom na obmedzené priestory ambulancie plánujeme po výstavbe a dokončení 2 a 3 poschodia polikliniky Medik SK presun do novovybudovaných priestorov. Ak prípravy pôjdu podľa plánu presťahovanie predpokladáme do 2 mesiacov. Prosím sledujte oznamy na našej stránke www.mudrhorkaj.sk .

Pacienti užívajúci lieky "na vysoký krvný tlak" sa môžu zapojiť do spoločného úsilia pre lepšiu kontrolu hypertenzie na Slovensku. Stačí sa zastaviť na našej ambulancii, kde dostanú záznamník domáceho monitorovania tlaku krvi. Po vyplnení ho doručia naspäť na našu ambulanciu a bude použitý na anonymné štatistické spracovanie údajov za účelom...

Nové pravidlá pri predpise liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín od 1.1.2022 je daná novelou zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. "zákon o lieku"). Pred touto zmenou sa opakovane stávalo, že pacient bol vyšetrený odborným lekárom (špecialistom), indikované lieky mu však nepredpísal. V rovnaký deň tak musel...

Vzhladom na neočakávané zastupovanie MUDr. Strambu od dnešného dňa predpokladáme zvýšený nápor pacientov na našu ambulanciu. Prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Chceme upozorniť pacientov, že vzhľadom na pokles ošetrení COVID pacientov prechádza naša ambulancia do "normálneho" režimu. Akútne stavy budú ošetrené v doobedných hodinách ako do teraz. Poobede: preventívne prehliadky, vodičské oprávnenia, lekárske prehliadky vo vzťahu k práci...atď. Na poobedné vyšetrenie je nutné sa predom objednať u sestričky...

Vzhľadom na nariadenú službu ambulantnej pohotovostnej služby 28.3.2022, ktorá začína od 16.00 bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našej ambulancii obmedzené do 15.30.

Vzhladom na vyšší príliv ukrajinských migrantov zo susedného štátu na Slovensko, predpokladáme nárast ošetrení na našej ambulancii a predĺženie čakacej doby. Ministerstvo vnútra SR uhrádza za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý nie je verejne zdravotne poistený zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej...

Dotazník spokojnosti

pre jeho online vyplnenie kliknite tu