Oznamy
 

Od 1.4.2013 platí novela zákona (č. 576/2004 Z. z), ktorá zavádza tzv. výmenné lístky pri návšteve lekárov - špecialistov. Tie sa vyhotovujú pri prvom odoslaní pacienta do príslušnej špecializovanej ambulancie. Pri ďalšej kontrole v špecializovanej ambulancii odporúčanie od všeobecného lekára nepotrebujete. Ak špecialista (napr. neurológ) vyžaduje...

Touto cestou chceme poďakovať Nadácii Tatra banky za udelenie grantu na nákup dezinfekcie a prístrojového vybavenia na čistenie vzduchu pre našu ambulanciu. Účelom bolo priniesť vyššiu bezpečnosť pre pacientov v spoločných priestoroch čakárne v čase krízi COVID-19, aby sa zamedzilo šíreniu vírusového ochorenia.