Oznamy
 

Touto cestou chcem poďakovať za pulzné oxymetre dodané do našej ambulancie cestou VUC Prešov. Prednostne sú určené do sociálne slabších rodín na zapožičanie, kde je potvrdené COVID ochorenie.

Od 1.4.2013 platí novela zákona (č. 576/2004 Z. z), ktorá zavádza tzv. výmenné lístky pri návšteve lekárov - špecialistov. Tie sa vyhotovujú pri prvom odoslaní pacienta do príslušnej špecializovanej ambulancie. Pri ďalšej kontrole v špecializovanej ambulancii odporúčanie od všeobecného lekára nepotrebujete. Ak špecialista (napr. neurológ) vyžaduje...

Touto cestou chceme poďakovať Nadácii Tatra banky za udelenie grantu na nákup dezinfekcie a prístrojového vybavenia na čistenie vzduchu pre našu ambulanciu. Účelom bolo priniesť vyššiu bezpečnosť pre pacientov v spoločných priestoroch čakárne v čase krízi COVID-19, aby sa zamedzilo šíreniu vírusového ochorenia.