Ako pomôcť pri výskume koronavírusu?

20.12.2021

Výskum koronavírusu generuje obrovské množstvo dát, kt. v druhom kroku je nutné spracovať. Prístup k výpočtovej sile, ktoré tieto dáta spracujú je však obmedzený. Vaše mobilné zariadenie obsahuje obrovské množstvo výpočtovej energie potrebnej k chodu telefónu-  od emailov, po rôzne aplikácie, streamovanie hudby a videí. Cez noc, keď ho nabíjate, väčšinou spí. Aplikácia DreamLab využíva túto výpočtovú silu vášho a tisíce ďalších mobilných telefónov k preskúmaniu zdravotných údajov. Aplikáciu je nutné nainštalovať na váš telefón, spustiť ju, vybrať projekt, ktorý chcete podporiť (nemusíte len COVID, ale aj vývoj liekov proti rakovine), zapojiť do nabíjačky a aplikácia sa "rozbehne" .

Aplikáciu je možné stiahnuť tu: https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.vodafone.dreamlabapp