Ako sa správať počas práceneschopnosti?

24.07.2019

Ak je poistenec uznaný za dočasne práceneschopného, je povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určí jeho ošetrujúci lekár. Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť, pracovať v záhrade, požívať alkoholické nápoje, šoférovať alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach. V určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.