Bezpečný recept na 12 mesiacov

10.01.2022
Foto zdroj: https://www.rediff.com/business/report/four-indian-drug-firms-recall-products-in-us-market/20201115.htm
Foto zdroj: https://www.rediff.com/business/report/four-indian-drug-firms-recall-products-in-us-market/20201115.htm

Elektronický eRecept je povinnou súčasťou práce ambulantných aj nemocničných lekárov už vyše 4 roky. Pre pacientov s chronickými ochoreniami je tu opakovaný eRecept tzv. REPETATUR. Kým pri klasickom eRecepte musí pacient po dobratí liekov kontaktovať lekára a požiadať o nový elektronický recept, s opakovaným eReceptom je možné predpísať lieky alebo zdravotnícke pomôcky až na 1 rok vopredNemusia zbytočne čakať u lekára, ani mu volať. Po lieky si pacienti chodia pravidelne priamo do lekárne. Všetky zdravotné poisťovne túto funkcionalitu majú plne funkčnú pre všetky typy ambulancií.

Ako to funguje?

Lekár rozhodne o predpísaní opakovaného eReceptu po posúdení zdravotného stavu pacienta. Následne zadá do systému nasledujúce parametre:

  • predpísanú dávku lieku na 1 výber,
  • platnosť opakovaného receptu - až do 365 dní,
  • periódu opakovania - aké obdobie musí prejsť medzi jednotlivými výbermi,
  • počet možných výberov - minimálne 2.

Vďaka zvoleným parametrom nehrozí, že by pacient na jedenkrát vybral väčšiu dávku liekov, akú v skutočnosti potrebuje.

Pacient si lieky alebo zdravotnícke pomôcky vyberie v akejkoľvek lekárni, pričom na výber mu postačí len preukaz poistenca. Prvý výber slúži zároveň na aktiváciu funkcie eRecept. Z toho dôvodu je potrebné vybrať si lieky do 7 dní a zdravotnícke pomôcky do 30 dní od jeho vystavenia. V opačnom prípade opakovaný eRecept prepadne a lekár ho bude musieť vystaviť nanovo.

Aké lieky je možné predpísať?

Funkcia opakovaný eRecept je primárne určená chronickým pacientom, ktorí dlhodobo užívajú tie isté lieky alebo používajú zdravotnú pomôcku. Z toho dôvodu nie je dovolené predpísať antibiotiká či psychotropné a omamné látky. 


VSZP zdroj: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/nova-sluzba-erecept-od-vszp/opakovany-erecept.html