Čaká vás hospitalizácia?

30.12.2020

Poradíme čo si zobrať do nemocnice: 

- doklad totožnosti

- preukaz poistenca

- súvisiacu zdravotnú dokumentáciu (odosielajúci výmenný lístok, správu od špecialistu, kt. vás odoslal do nemocnice+ správy od iných špecialistov, aby ošetrujúci lekár mal prehľad o vašich ochoreniach)

- rontgenové snímky z posledných vyšetrení ak s danou hospitalizáciou súvisia a ak budete hospitalizovaný mimo spádovú nemocnicu (nutné si predom napáliť na rádiologickom oddelení alebo požiadať o preposlanie do nemocnice, kde budete hospitalizovaný)

- doklad o práceneschopnosti, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom

- preukaz ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý), ak ste držiteľom

- rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené

-hygienické potreby, domáca obuv, pyžamo (aj 2 ks.), župan, uteráky

- lieky, ktoré do toho času užívate v originálnom balení, 

- sprchový gél, šampón, hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, ústna voda


Môžete si tiež priniesť: 

- mobilný telefón, knihu, časopis a pod.


Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte: 

- veľký finančný obnos

- vzácne šperky a cennosti