Čo môžeme a nemôžeme počas PN-ky?

25.10.2023

Pacient, ktorý bol uznaný ako práceneschopný musí počas svojej práceneschopnosti dodržiavať určité pravidlá: 

  • Nemôže pracovať - počas práceneschopnosti je zakázané vykonávať akúkoľvek prácu, ktorá by mohla zhoršiť zdravotný stav pacienta.
  • Musí dodržiavať liečebný plán - každý pacient musí počas PN-ky dodržiavať liečebný plán, ktorý odporučil lekár. Každá choroba vyžaduje špecifický režim, čo určuje odborník. Vo všeobecnosti je vašou povinnosťou: užívať predpísané lieky, oddychovať – nesmiete pracovať, 
  • Chodiť na kontroly k všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi- dla dohody a objednania
  • Nemôže cestovať - počas PN-ky sa pacient nemôže pohybovať mimo miesta svojho trvalého alebo prechodného bydliska bez súhlasu lekára a mimo vychádzok.
  • Nemôže športovať - počas PN-ky sa pacient nemôže venovať žiadnym športovým aktivitám
  • Nemôže sa podrobovať žiadnym aktivitám, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosť rozhodovať alebo by mohli ohroziť jeho zdravie.