Čo potrebuje lekár pri vypísaní pandemickej PN?

20.12.2021

Upozorňujeme pacientov, ktorí vyžadujú vypísanie pandemickej práceneschopnosti, aby si pred žiadosťou o PN-ku zistili nasledujúce údaje: 

- obchodný názov zamestnávateľa celý (nie skratky)

- druh zamestnania- plný pracovný pomer, na dohodu, nezamestnaní 

- koľko pracovných pomerov pacient má 

- od kedy majú príznaky COVID ochorenia (dátum aspoň orientačne)

- do emailu s požiadavkou na pandemickú práceneschopnosť uvádzajte aj váš zdravotný stav, teda ako sa máte a čo vás trápi + adresu kde sa budete zdržiavať počas práceneschopnosti