Vypisovanie tlačív

23.07.2019

Prosíme pacientov, ktorí zvažujú navštíviť obvodného lekára za účelom vypísania tlačív na administratívne úkony, potvrdenie na spôsobilosť do práce, vodičský a zbrojný preukaz .....atď, aby využili poobedné hodiny, kedže v rannom ordinačnom čase máme vyhradené hlavne pre pacientov s akútnym zhoršením zdravotného stavu z dôvodu zamedzenia šírenia prenosného ochorenia.