Elektronická práceneschopnosť od 1.6.2022

31.05.2022
Foto zdroj: https://www.ihodnoty.sk/clanok/socialna-poistovna-sluzi-dobre/7303/
Foto zdroj: https://www.ihodnoty.sk/clanok/socialna-poistovna-sluzi-dobre/7303/

Upozorňujeme pacientov, že od 1.6.2022 je spustená elektronická dočasná práceneschopnosť (DPN). Papierová verzia sa bude ďalej vydávať (napr. počas hospitalizácie pacienta v nemocnici). Nutné dodržiavať termín kontroly, ktorý bol dohodnutý lekárom počas kontroly elektronickej PN. V prípade ak sa pacient nemôže dostaviť na dohodnutý termín, je nutné lekára telefonicky informovať, aby v systéme nastavil nový. V opačnom prípade elektronická práceneschopnosť zaniká.


Spätné uznanie elektronickej PN (§12a ods. 5) a uznanie do budúcna (§12a ods. 4)Lekár môže aj naďalej uznať DPN najviac 3 kalendárne dni spätne a to na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby.
Ak sa zdravotná starostlivosť zamestnancovi poskytne po odpracovaní pracovnej zmeny, DPN začína nasledujúcim kalendárnym dňom.
v iných prípadoch nie je možné uznať DPN ani spätne, ani vopred, s výnimkou liečby v zahraničí