Elektronická práceneschopnosť

02.10.2023

Od 1. 6. 2023 je povinné používanie ePN (elektronická práceneschopnosť) pre všetkých všeobecných lekárov, ambulantných gynekológov, ako aj nemocnice a kúpele.  Upozorňujeme na to dodatočne, aby pacienti boli informovaní, že práceneschopnosť môže vystaviť i pri nástupe na kúpeľnú liečbu a nie je nutné čakať na vypísanie ePN obvodným lekárom a teda možnosť sa nakaziť v čakárni od chorých pacientov. 

Zdroj: https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/epn