Elektronický podpis pre našich pacientov

09.07.2021
Foto zdroj: https://wacomstore.ca/product/wacom-stu430-signature-pad/
Foto zdroj: https://wacomstore.ca/product/wacom-stu430-signature-pad/

Naša ambulancia zrušila podpis, kt. je potrebný na záznamový papierový list do zdravotnej dokumentácie - informovaný súhlas pri ošetrení pacienta a prešla v spolupráci s ambulantným systémom Curo na digitálny. Týmto krokom sa snažíme obmedziť spotrebu papiera a šetriť prírodné zdroje. Dúfame, že zmena prispeje k vyššiemu komfortu pacienta a šetreniu planéty.