Kardiopulmonálna resuscitácia, krátke školenie

30.09.2021

Zákonnou povinnosťou každého z nás, nevynímajúc laikov je povinnosť správne vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu. V tomto krátkom videu si humorným spôsobom ukážeme základy resuscitácie. Video má len 7 minúť a 32 sekúnd.