Lekári nevydávajú opakované potvrdenie s platnosťou na 3 mesiace

20.03.2021
Foto zdroj: https://www.obfuscata.com/doctor-career-8584.html
Foto zdroj: https://www.obfuscata.com/doctor-career-8584.html

Všeobecní lekári nevydávajú opakované potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19. "Potvrdenia vystavujú jednorazovo pre každého takéhoto pacienta, nie opakovane každé tri mesiace," povedala pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Po troch mesiacoch potvrdenie stráca platnosť a nové sa nevystavuje.
Vysvetlila, že vyhláška ÚVZ SR stanovuje, že potvrdenie o prekonaní ochorenia sa vydáva osobám, ktoré prekonali ochorenie v posledných troch mesiacoch. "Ak teda osoba prekonala ochorenie pred viac ako tromi mesiacmi, nevzťahujú sa na ňu ustanovenia vo vyhláškach, ktoré jej umožňujú napríklad nepodstúpiť karanténu v niektorých prípadoch po príchode zo zahraničia," ozrejmila Račková.
Priblížila, že možnosťou vydať potvrdenie o prekonaní ochorenia na základe testu prítomnosti protilátok sa vyšlo v ústrety tým, ktorí z rôznych príčin nemali inú možnosť, ako sa preukázať. "Neslúži na to, aby sa pomocou testu na protilátky preukazovali aj osoby, ktoré prekonali ochorenie pred viac ako tromi mesiacmi. Vyhláška jednoznačne stanovuje, že predmetné ustanovenia sa týkajú osôb, ktoré prekonali ochorenie v posledných troch mesiacoch, nie osôb, ktoré absolvujú testy na prítomnosť protilátok," zhrnula Račková.
Reakcia ÚVZ SR je odpoveďou na nátlak pacientov na lekárov, ktorí už mali v minulosti vystavené potvrdenie o prekonaní COVID-19 s platnosťou na 3 mesiace. Následne si však chcú dať urobiť vyšetrenie hladiny protilátok a požadujú potvrdenie na ďalšie tri mesiace. Lekár však už ďalšie potvrdenie nevystavuje, pretože by postupoval v rozpore s vyhláškou ÚVZ SR.MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Prezidentka
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska