Mimoriadna situácia 30.7.2021

29.07.2021
Foto zdroj: https://www.grube.sk/katalog/action/productdetail/oc/3396374/product/tabusa-pozor-nebezpecne-miesto.xhtml
Foto zdroj: https://www.grube.sk/katalog/action/productdetail/oc/3396374/product/tabusa-pozor-nebezpecne-miesto.xhtml

Z dôvodu mimoriadnej situácie na našej ambulancii bude ošetrenie a zástup ambulancie MUDr. Strambu do 11.00, po 11.00 bude zástup oboch ambulancií (našej a MUDr. Strambu) zabezpečené MUDr. Basistovou. Za pochopenie ďakujeme.