Nová služba pre našich pacientov

06.12.2021
Foto zdroj: https://www.onlinewebfonts.com/icon/500737
Foto zdroj: https://www.onlinewebfonts.com/icon/500737

Spustili sme novú službu upozornení formou emailu o blížiacom sa dohodnutom termíne pre našich pacientov. Týka sa to plánovaných odberov krvi, preventívnej prehliadky a kontroly práceneschopností. Email je generovaný a odoslaný deň pred plánovanou kontrolou. Ak ste upozornenie nedostali, prosím skontrolujte si spam (nevyžiadanú poštu) a označte tento email ako vyžiadanú.  Zároveň chceme poprosiť pacientov, kt. nám email ešte neposkytli, aby nám ho dodatočne nadiktovali. Dúfame, že daná služba bude prínosom a skvalitní poskytovanú zdravotnú starostlivosť.