Novinky Ministerstva SR k testovaniu na COVID-19

11.05.2022

Dľa nového usmernenia, ktoré nadobudlo platnosť 4. mája 2022 odosiela na PCR vyšetrenie každý lekár (teda aj špecialista) ak sa u pacienta vyskytne:

a. teplota nad 37°C,
b. kašeľ,
c. bolesť hlavy, hrdla, kĺbov a svalov,
d. nádcha,
e. zvracanie,
f. triaška,
g. črevné a zažívacie problémy,
h. dýchavičnosť,
i. strata čuchu, chuti,
j. nočné potenie,
k. pocit upchatého nosa,
l. únava.

Pozor, to neplatí pre osoby vo veku 60 a viac rokov, ktorí sa môžu kedykoľvek prihlásiť na testovanie cez
www.korona.gov.sk.

Druhou podstatnou zmenou je, že každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica alebo ambulancia), ktoré vyžaduje PCR test (napr. pred hospitalizáciou alebo vyšetrením na ambulancii) si má vykonať dané vyšetrenie priamo vo svojom zdravotníckom zariadení. Tým sa má zabrániť pretaženiu ambulancií všeobecných lekárov, zbytočnej migrácii pacientov a šíreniu nákazy v populácii.

celé znenie usmerneniatu