Nový rok

27.12.2023

Touto cestou by som chcel popriať mojím pacientom v Novom roku veľa zdravia a rodinnej pohody v kruhu svojej rodiny. 

link na video: https://drive.google.com/file/d/1xg7ViVoiLgrqeMOJbddF-3ZDYS0hD-sF/view?usp=sharing