Obmedzenie činnosti ambulancie

30.06.2021
Foto zdroj: https://www.healthecareers.com/article/career/registered-nurses-are-the-most-in-demand-jobs-of-2016
Foto zdroj: https://www.healthecareers.com/article/career/registered-nurses-are-the-most-in-demand-jobs-of-2016

Upozorňujeme pacientov, že vzhľadom na personálne obmedzenie našej ambulancie všeobecného lekára MUDr. Horkaja bude objednávanie liekov cez telefón a podávanie injekcií obmedzené. Odporúčame pacientom, aby na predpis liekov prednostne využiť email: obvodnylekar@gmail.com + injekčnú liečbu podali v ambulancii špecialistu. Za pochopenie ďakujeme.