Očkovanie na chrípku spustené

01.05.2020
Zdroj:https://static01.nyt.com/images/2013/03/12/science/12BROD/12BROD-superJumbo.jpg
Zdroj:https://static01.nyt.com/images/2013/03/12/science/12BROD/12BROD-superJumbo.jpg

Odporúčame naším pacientom očkovanie na chrípku, hlavne u rizikových skupin: 

- osoby nad 60 rokov (z dôvodu vekom podmieneného útlmu imunity a zvýšenej úmrtnosti v tejto skupine obyvateľstva)

- pacienti prichádzajúci do kontaktu s väčším počtom ľudí: učitelia, úradníci.. (aby zabránili nakazeniu starších jedincov)

- pacienti trpiaci ochorením srdca a pľúc ako astma bronchiale, CHOCHP, ICHS...

- pacienti s potvrdenou poruchou imunitného systému

-tehotné ženy

V prípade záujmu kontaktujte našu ambulanciu formou mailu: obvodnylekar@gmail.com

Očkovanie na chrípku je BEZ DOPLATKU.