Očkovanie na pneumokoky? Kedy a komu?

26.06.2020

Starnutie so sebou prináša aj pozvoľné oslabovanie imunitného systému (imunosenescencia). Ak ste dovŕšili 60. rok života, musíte počítať so zvýšenou náchylnosťou k infekciám a tiež s častejšími komplikáciami. Platí to predovšetkým pre osoby s chronickými ochoreniami ako cukrovka, choroby dýchacích ciest (CHOCHP, astma) alebo choroby srdca a obehovej sústavy. Dobrou správou je, že v prípade, ak máte 59 rokov a viac, môžete sa proti pneumokokovému zápalu pľúc nechať zaočkovať bez doplatku. 

• Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína sa indikuje u; 

- všetkých osôb 59 ročných a starších. osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. 

- osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou, 

- osôb od dovŕšenia 18. roku veku dispenarizovaných pre chronické ochorenie dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými. renálnymi a imunitnými poruchami.