Očkovanie proti "zápalu pľúc"

15.11.2021
Foto zdroj: https://osvilt.com/infectious-diseases/pnevmokokkovaya-infekciya-pnevmokokk-simptomy-lechenie.html
Foto zdroj: https://osvilt.com/infectious-diseases/pnevmokokkovaya-infekciya-pnevmokokk-simptomy-lechenie.html

Blíži sa sezóna zvýšeného výskytu respiračných ochorení akými sú aj chrípkové a pneumokokové infekcie. Očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam a chrípke významne znižuje riziko závažných infekcií dolných dýchacích ciest u seniorov. Od 1. septembra 2017 je vakcína plne hradená z verejného zdravotného poistenia pre: 

-osoby 59 ročné a staršie, 

-osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, kde je zároveň očkovanie proti pneumokokom povinné, 

- osoby pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou. 

- osoby od dovŕšenia 18. roku veku dispenzarizovaných pre chronické ochorenie dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami 

Dospelým osobám sa podáva jedna jednorazová dávka očkovacej látky (teda nie opakovane). Potreba preočkovania ďalšou dávkou nebola stanovená.