Opakovaný recept šetrí váš čas

18.08.2021

Novinka funkcie e-recept zjednoduší život lekárom i chronicky chorým pacientom. Slúži na predpis liekov na dlhšie obdobie ako 3 mesiace (maximálna doba je 365 dní). Predpísané 1 mesačné balenie lieku (alebo viacerých liekov) sa v mesačných intervaloch zobrazí v lekárni bez nutnosti navštíviť špecialistu alebo obvodného lekára až na obdobie 1 roka. Ďalšou výhodou je, že neplatíte vysoké sumy pri výbere väčšieho množstva liekov naraz a nemusíte sledovať exspiráciu liekov pri 3 mesačných baleniach.  Lekár vám pri predpise opakovaného receptu napíše aj termín ďalších výberov vašich liekov, čo slúži na váš lepší prehľad.  Zo strany pacienta je nutné o danú službu požiadať telefonicky alebo formou mailu. 

Dúfame, že danou službou prispejeme k väčšiemu komfortu našich pacientov. 


Zoznam humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept upravujú vyhlášky ministerstva zdravotníctva,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/264/20190901

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/263/20190901


Viac info na: https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/opakovany-erecept