Plánovaná dovolenka

11.05.2021

Oznamujeme pacientom, že dňa 14.5.2021 a od 16-23.7.2021 plánujeme čerpanie dovolenky. Zastupuje MUDr. Stramba len akútne stavy. Predpis liekov je možné realizovať v časovom predstihu na našej ambulancii pred alebo po vyčerpaní dovolenky.