Práceneschopnosť od špecialistu?

09.01.2024

Od 1.1.2024 podľa zákona č. 576/2004 Z.z. §12a majú špecialisti povinnosť vystavovať elektronickú práceneschopnosť pre pacienta. Prestáva to byť dominanta obvodných lekárov. Týka sa to hlavne psychiatrických diagnóz, ako zhoršení psychického stavu u depresívnych pacienov, schizofrénie, u ľudí po prekonaní infarktu myokradu kardiologom alebo pri zhoršení cukrovky u diabetika. Je to z jednoduchého dôvodu, špecialista lepšie odhadne dĺžku práceneschopnosti a menej zaťažuje daného pacienta často zbytočnými návštevami na svojej ambulancii a zároveň aj odpadne povinnosť sa hlásiť zbytočne na ambulancii obvodného lekára. Danú zmeny vítame a dúfame, že prispeje k skráteniu čakania v ambulancii obvodného lekára.