Prečo sa zaočkovať na SARS-CoV-2 ?

17.03.2021
Foto zdoj: https://www.acunetix.com/websitesecurity/crlf-injection/
Foto zdoj: https://www.acunetix.com/websitesecurity/crlf-injection/

Žiadna medicínska metóda nezachránila toľko životov na celom svete ako očkovanie. Vďaka očkovaniu sa v súčasnosti na Slovensku vyskytuje veľmi málo infekčných ochorení, ktoré sú bežné v rozvojových krajinách. (Celý článok tu). Očkovanie na SARS-CoV-2 ma veľký význam na zníženie šírenia infekcie v populácii a úmrtnosti ľudí. 

Preto prosíme pacientov, aby nezaťažovali našu telefónnu linku ohľadom vyjadrenia či odporúčame očkovať na SARS-CoV-2.