Prečo špecialisti nedávajú výmenné lístky?

23.09.2020
Foto zdroj: https://infomedica.sk/wp-content/uploads/2018/10/V%C3%BDmenn%C3%BD-l%C3%ADstok.jpg
Foto zdroj: https://infomedica.sk/wp-content/uploads/2018/10/V%C3%BDmenn%C3%BD-l%C3%ADstok.jpg

Od 1.4.2013 platí novela zákona (č. 576/2004 Z. z), ktorá zavádza tzv. výmenné lístky pri návšteve lekárov - špecialistov. Tie sa vyhotovujú pri prvom odoslaní pacienta do príslušnej špecializovanej ambulancie. Pri ďalšej kontrole v špecializovanej ambulancii odporúčanie od všeobecného lekára nepotrebujete. Ak špecialista (napr. neurológ) vyžaduje vyšetrenie na inej špecializovanej ambulancii (napr. reumatológa) je oprávnený vám ich vystaviť na svojej ambulancii. Nie je to povinnosťou všeobecného lekára! Upozorňujeme na to pacientov, aby sa nedali "preháňať z dverí do dverí" a nevystavovali sa riziku nakazenia infekčným ochorením. Zabránite tým zbytočnému čakaniu v ambulancii všeobecného lekára a riziku nákazy.

Mýty o výmennom lístku: 

1. Mám starý výmenný lístok, prosím o opätovné vystavenie- Dĺžka platnosti výmenného lístka nie je v legislatíve upravená, čo znamená, že doba jeho platnosti nie je časovo obmedzená.


2. Zlomil som si palec, prosím o odoslanie na úrazovú chirurgiu- Výmenný lístok nie je potrebný do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť.


3. Spozoroval som vyrážky po tele a chcel by som ísť na kožné vyšetrenie- Výmenný lístok nie je potrebný na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore dermatovenerológia, psychiatria a oftalmológia pri predpise okuliarov.

4. Potrebovala by som artroskopiu (alebo iný "malý" chirurgický zákrok) a žiadam o vystavenie výmenného lístka od obvodného lekára- Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti môže odporučiť len špecialista.

Viac info na: https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html