Pred nástupom na kúpeľnú liečbu

13.02.2024

Pacienti chystajúci sa na kúpeľnú liečbu sú podrobovaní vyšetreniu u obvodného lekára. Kedy pacient nesmie nastúpiť na kúpeľnú liečbu? 

Tu je vypísaný zoznam ochorení, ktoré bráni nástupu. Samozrejme je len univerzálny. Každé kúpele k tomu majú i iné kontraindikácie (podľa zákona 257/2017)

akútne ochorenie - infekčné choroby prenosné na človekaTBC, kým nie je vyradený z dispenzáraklinické 

známky obehového zlyhania

stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, 

stavy po povrchovej tromboflebitide do 6 týždňov po doznení choroby

labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus

často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu

kachexie každého druhu

zhubné nádory počas liečby a po nej, ak ochorenie pretrváva

epilepsia, okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch záchvat nevyskytol

aktívne ataky psychózy, 

duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie

závislosť na alkohole a omamných látkach

tehotenstvo

nehojace sa kožné defekty

hypertenzia nad 120 mm Hg diastolického tlaku