Pseudoefedrín- nové zistenia

16.02.2024

Dňa 9.2.2024 bolo publikované upozornenie na lieky obsahujúce pseudoefedrín (Trifed Expectorant, Paralen Grip, Nurofen StopGrip, Modafen), že daný liek môže vyvolať u ľudí so závažnou alebo nekontrolovateľnou arteriálnou hypertenziou, so závažným akútnym alebo chronickým ochorením obličiek alebo so zlyhaním obličiek náhlu silnú bolesť hlavy alebo tzv. explozívnu bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, zmätenosť, záchvaty a/alebo poruchy videnia. Pri výskyte týchto príznakov musia ihneď vysadiť daný liek a vyhľadať lekársku pomoc.