Opakovaný recept- otázky a odpovede

10.01.2022
Foto zdroj: https://www.annieandre.com/finding-a-doctor-in-france-sick-traveller/
Foto zdroj: https://www.annieandre.com/finding-a-doctor-in-france-sick-traveller/

Za základe otázok, ktoré nám zaslali pacienti, zverejňujeme k nim odpoved

Platí REPETATUR (opakovaný) poukaz aj na plienky alebo vložky na 12 mesiacov? Mám imobilného príbuzného a denne ich potrebuje.

Áno, platí. je potrebné požiadať indikujúceho/predpisujúceho lekára o nastavenie REPETATUR poukazu a každý mesiac si môžete pre svojho príbuzného prevziať v lekárni inkontinenčné pomôcky. Odpadne Vám čakanie pred ambulanciami a zbytočné telefonáty.


Mám celiakiu a každý mesiac mi môj všeobecný lekár predpisoval dietetické potraviny vrátane múky. Ako mám postupovať, aby som mal opakovaný recept na 12 mesiacov?

Kontaktujte svojho gastroenterológa. Nastaví Vám elektronický REPETATUR recept a každý mesiac si bez nevyhnutnosti volať alebo mailovať do ambulancie gastroenterológa vyzdvihnete v lekárni všetko, čo potrebujete. REPETATUR recept stačí nastaviť raz za 12 mesiacov a pravidelne budete mať všetko priamo v lekárni pripravené.

Aký je postup vystavenia REPETATUR (opakovaného) receptu a následného informovania pacienta o jeho vystavení (mám na mysli najmä prípady, kedy opakovaná kontrola je až niekedy v druhej polovici roka 2022)?

Pacient požiada telefonicky/SMS/mailom/osobne lekára, ktorý mu pravidelné užívanie lieku odporučil a požiada ho o vystavenie REPETATUR (opakujúceho sa) receptu. Lekár pacienta informuje o dĺžke platnosti REPETATUR receptu. Následne už iba raz mesačne alebo v inom časovom intervale (pacient sa na ňom s lekárom dohodne, napr. to môže byť aj každé dva alebo tri mesiace) zájde do lekárne a vyzdvihne si v nej predpísané lieky. Na plánovanú kontrolu pôjde tak, ako sa pri predchádzajúcom vyšetrení dohodol.

Platia REPETATUR recepty vystavené v roku 2021 aj v roku 2022?

Samozrejme, REPETATUR recepty vystavené platia aj v roku 2022. Je na nich vyznačená doba platnosti, čo môže byť maximálne 12 mesiacov. Pacient tak nemusí kontaktovať lekára, môže si chodiť po lieky do lekárne bez zbytočnej návštevy ambulancie ako doteraz.

Čo ak sa mi zmení moja chronická liečba, ktorú mám od môjho kardiológa na REPETATUR recepte? Musím ísť do ambulancie? Doteraz som si lieky vyzdvihovala raz za dva mesiace priamo v lekárni.

Naďalej nemusíte nikam chodiť. Po vyšetrení a zmene liečby Vám Váš kardiológ zruší predchádzajúci recept a vystaví nový elektronický REPETATUR recept so zmenenou novou liečbou. Frekvenciu výberu liekov v lekárni si dohodnite pri nastavení receptu - môže to byť každý mesiac, raz za dva mesiace alebo raz za tri mesiace.

Ako dlho platí nastavenie elektronického REPETATUR receptu?

Maximálna dĺžka jeho platnosti je 12 mesiacov.


MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Prezidentka
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska