Úspešný grant z Nadácie Tatra banky

31.07.2020

Touto cestou chceme poďakovať Nadácii Tatra banky za udelenie grantu na nákup dezinfekcie a prístrojového vybavenia na čistenie vzduchu pre našu ambulanciu. Účelom bolo priniesť vyššiu bezpečnosť pre pacientov v spoločných priestoroch čakárne v čase krízi COVID-19, aby sa zamedzilo šíreniu vírusového ochorenia.  

Srdečne ďakujeme!