Žltačka typu A v našom okrese

27.06.2024

V okrese Svidník evidujeme zvýšený výskyt žltačky typu A. Je to prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. Je známa ako tzv. choroba špinavých rúk. U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom t. j. špinavými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny (zvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom), pri tesnom kontakte, hlavne v rodinách a v detských kolektívoch, alebo nepriamo kontaminovanou vodou a potravinami. Tento vírus je značne odolný proti vplyvom vonkajšieho prostredia. Choroba začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka – ikterus. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Inkubačná doba ochorenia (čas od vniknutia vírusu do organizmu, až po prejavenie sa prvých príznakov) je 15 – 50 dní.

Ako sa chrániť?

Očkovanie je účinným prostriedkom pred ochorením, avšak nie jediným. Zdôrazňujú sa tiež aj faktory, ktoré pôsobia preventívne a to najmä vysoký hygienický štandard bývania, pravidelná dezinfekcia rúk a potravy z voľného predaja, ktorú nelúpeme (jablko, paradajky), kontaminovanou vodou...atď.

Kto by sa mal očkovať?

- pred plánovanou cestou do krajín s nízkou sociálno-ekonomickou a hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii, 

-deťom vo veku dvoch rokov žijúcim v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, 

-osobám sledovaným pre chronické ochorenie pečene, 

-zamestnancom v potravinárstve a pod. 

Po podaní očkovacej látky do tela nastupuje ochrana za 2-3 týždne, v závislosti od samotnej látky. Druhá dávka sa podáva za 6 – 12 mesiacov po prvej dávke. Očkovanie je bezpečné, len zriedkavo je sprevádzané malými lokálnymi a celkovými reakciami ako je prechodná bolestivosť v mieste vpichu, začervenanie, exantém, mierne zvýšená teplota, vzácne únava a pocit na zvracanie. Očkovanie je možné aj postexpozične, to však nezabráni trvaniu karanténnych opatrení.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/virusova-hepatitida-typ-a-zltacka-typu-a