Zmena ordinačných hodín z dôvodu nárastu COVID-ochorenia

03.08.2022
Foto zdroj: https://www.who.int/images/default-source/health-topics/health-financing/novelcoronavirus-optimized.tmb-1200v.jpg?Culture=en&sfvrsn=755458c4_8
Foto zdroj: https://www.who.int/images/default-source/health-topics/health-financing/novelcoronavirus-optimized.tmb-1200v.jpg?Culture=en&sfvrsn=755458c4_8

Vzhľadom na nárast  covid ochorenia a zvýšenú zátaž našej ambulancie s administratívnymi úkonmi prechádza ambulancia do zmeny ordinačných hodín a to:

V doobedných hodinách ošetrujeme akútne stavy, ošetrenie pacientov s práceneschopnosťou,

V poobedných hodinách sa venujeme prednostne pacientom s covid ochorením telefonicky a osobne, hlavne komplikovaným, polymorbídnym alebo ak došlo k náhlemu zhoršeniu. Pozor len telefonicky dohodnutí pacienti. Vtedy vystavujeme pre žiadateľov aj karanténu práceneschopnosť.

Prosím o rešpektovanie tejto zmeny z dôvodu zabránenia šírenia covid ochorenia.