Zmeny v predpisovaní liekov od 1.1.2022

04.01.2022

Od 1. januára 2022 platí novela zákona č. 362 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá prináša zmeny pre pacientov aj ambulantných lekárov. Podľa nových pravidiel má lieky predpisovať ten lekár, ktorý pacientovi indikuje liečbu. Ak je pacient napríklad v ambulancii kardiológa, ten mu lieky predpíše a nepošle ho s poverením na predpis k jeho všeobecnému lekárovi (čo sa stále nerobí aj v čase pandémie COVID-19 ! ).

Zmení sa aj situácia s predpisovaním liekov pri prepustení pacienta z nemocnice. Ošetrujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení pacienta povinný predpísať mu lieky potrebné na liečbu na dobu 30 dní.

"Eliminuje sa nevyhnutnosť pacienta alebo jeho príbuzných navštíviť ambulanciu hneď po prepustení z ústavného zdravotníckeho zariadenia, redukuje sa preťaženie ambulantného sektora administratívnymi činnosťami a zvýši sa ústretovosť voči pacientovi, lebo si môže lieky hneď po prepustení vyzdvihnúť v nemocničnej lekárni.

Zdroj článku: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/17582310-zmeny-v-ambulanciach-a-lekarnach-pri-predpise-liekov-platia-od-januara-nove-pravidla

Viac o zmenách: https://svls.sk/wp-content/uploads/2021/12/SVLS-AVLS-Manuál-zákon-č.-3622021-.pdf