Ako si vytlačiť potvrdenie o prekonaní COVID ochorenia aj bez lekára?

20.12.2021
Foto zdroj: https://edlucenec.eu/v-unii-zacina-platit-digitalny-covid-preukaz-eu/
Foto zdroj: https://edlucenec.eu/v-unii-zacina-platit-digitalny-covid-preukaz-eu/

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že nie je nutné, aby bolo potvrdenie vydané všeobecným lekárom. V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa osoba môže preukázať dokladom, že jej bolo ochorenie COVID-19 diagnostikované v období nie dávnejšie ako tri mesiace. Doklad môže mať aj formu emailu alebo SMS o pozitívnom teste. Musí však obsahovať jasný identifikačný prvok testovanej osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán overiť. V prípade, že niekto od vás žiada potvrdenie o prekonaní COVID ochorenia aj napriek tejto skutočnosti, je nutné si zabezpečiť digitálny COVID preukaz EU, kt. slúži ako:  

 - potvrdenie o vakcinácii

- vykonaní testu (PCR/Ag) 

- prekonaní ochorenia COVID-19 


Ak COVID-19-PASS občan nemá, môže ho získať dvomi spôsobmi:

 • kontaktovaním Call Centra NCZI tel. 02/32 35 30 30, ktoré je k dispozícii denne od 8.00 h do 20.00 h,
 • vyplnením elektronického formulára a jeho následným odoslaním na emailovú adresu nczisk@nczisk.sk (nutné priložiť k žiadosti scan na overnie totožnosti napríklad-potvrdenie o očkovaní, občiansky preukaz, cestovný pas a pod. ).
 • K žiadosti o Digitálny COVID preukaz EÚ je potrebné:
  • číslo mobilného telefónu (musí byť totožné s telefónnym číslom, ktoré občan zadával pri registrácii na očkovanie),
  • COVID-19-PASS (je potrebné zadávať vo formáte XXX-XXX-XXX, t. j. s pomlčkami),
  • rok narodenia (je potrebné uviesť rok narodenia, nie dátum narodenia).

Iný spôsob ako získať COVID pass: 

 1. Do vyhľadávača je potrebné zadať https://korona.gov.sk/, následne sa na stránke posunúť na časť "Digitálny COVID preukaz EÚ" a kliknúť na "Získať Digitálny COVID preukaz EÚ".
 2. Zobrazí sa nová stránka "Formuláre", tu je potrebné kliknúť na "Digitálny COVID preukaz EÚ". Následne sa rozbalí možnosť "Získať digitálny preukaz".
 3. Občan vyplní potrebné údaje - telefónne číslo, COVID-19-PASS, rok narodenia a potvrdí, že nie je robot. Klikne na "Pokračovať".
 4. Systém automaticky pošle SMS s autorizačným kódom na telefónne číslo, ktoré občan uviedol pri prihlasovaní.
 5. Následne je potrebné kliknúť na "Overiť SMS kód a pokračovať".
 6. Zobrazí sa nová stránka, na nej občan klikne na "Získať digitálny preukaz".
 7. Následne občan vyberie zo zoznamu certifikát, ktorý potrebuje získať a klikne na "Stiahnuť preukaz".
 8. Do počítača sa stiahne nezaheslované PDF, ktoré je možné vytlačiť.


Viac na: 
Zdroj: https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Ako-poziadat-o-Digitalny-COVID-preukaz-EU.aspx