Novinky na stránke www.mudrhorkaj.sk

11.05.2021

Od dnešného dňa zverejňujeme kalendár ambulancie na stránke www.mudrhorkaj.sk pre našich pacientov, aby v predstihu boli informovaný kedy plánujeme čerpať dovolenku, zastupovať inú ambulanciu alebo iné dôležité udalosti na ambulancii.