Služby

Preventívne prehliadky

nutné telefonicky ev. mailom dohodnúť so sestričkou

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

denne v poobedných hodinách

nutné telefonicky ev. mailom dohodnúť so sestričkou 


Vodičské oprávnenia, zbrojné preukazy a iné

denne v poobedných hodinách

nutné telefonicky ev. mailom dohodnúť so sestričkou  

Diagnostika a liečba ochorení
Novinky

Od dnešného dňa pre našich pacientov je spustená nová testovacia služba- klinikio. Je to inteligentná odkazová schránka, ktorá preberie komunikáciu s pacientom v čase najväčšieho vyťaženia. Ľudským hlasom sa opýta na meno, priezvisko, telefónne číslo a požiadavku. Výhodou je, že nástroj znie prirodzene a pacient si častokrát ani neuvedomuje,...

Upozorňujeme pacientov, že lekár je v karanténe, vzhľadom na pozitívny COVID test do 7.6.2022. Akútne stavy zastupuje MUDr. Stramba Sergius. Sestrička bude prítomná na ambulancii, bude realizovať: predpis dlhodobo užívaných liekov, telefonické konzultácie, atď.

Vzhľadom na vážne rodinné okolnosti budeme 3.6.2022 čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Stramba. Pozor, len akútne stavy. Za výpadok poskytovania zdravotnej situácie sa ospavedlňujeme.

Upozorňujeme pacientov, že od 1.6.2022 je spustená elektronická dočasná práceneschopnosť (DPN). Papierová verzia sa bude ďalej vydávať (napr. počas hospitalizácie pacienta v nemocnici). Nutné dodržiavať termín kontroly, ktorý bol dohodnutý lekárom počas kontroly elektronickej PN. V prípade ak sa pacient nemôže dostaviť na dohodnutý termín, je nutné...

V našej ambulancii máme opakované prípady pacientov, ktorý sa snažia starať o svoje zdravie. Užívajú pravidelne lieky od tlaku, avšak vzhľadom na zhoršenie príjmov nie sú schopný z finančných dôvodov si zakúpiť tlakomer. Je to veľký problém, lebo nastavovanie na správnu liečbu vysokého tlaku krvi sa opiera aj o monitorovanie v domácom prostredí....

Vzhľadom na obmedzené priestory ambulancie plánujeme po výstavbe a dokončení 2 a 3 poschodia polikliniky Medik SK presun do novovybudovaných priestorov. Ak prípravy pôjdu podľa plánu presťahovanie predpokladáme do 2 mesiacov. Prosím sledujte oznamy na našej stránke www.mudrhorkaj.sk .

Pacienti užívajúci lieky "na vysoký krvný tlak" sa môžu zapojiť do spoločného úsilia pre lepšiu kontrolu hypertenzie na Slovensku. Stačí sa zastaviť na našej ambulancii, kde dostanú záznamník domáceho monitorovania tlaku krvi. Po vyplnení ho doručia naspäť na našu ambulanciu a bude použitý na anonymné štatistické spracovanie údajov za účelom...

Nové pravidlá pri predpise liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín od 1.1.2022 je daná novelou zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. "zákon o lieku"). Pred touto zmenou sa opakovane stávalo, že pacient bol vyšetrený odborným lekárom (špecialistom), indikované lieky mu však nepredpísal. V rovnaký deň tak musel...

Vzhladom na neočakávané zastupovanie MUDr. Strambu od dnešného dňa predpokladáme zvýšený nápor pacientov na našu ambulanciu. Prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Chceme upozorniť pacientov, že vzhľadom na pokles ošetrení COVID pacientov prechádza naša ambulancia do "normálneho" režimu. Akútne stavy budú ošetrené v doobedných hodinách ako do teraz. Poobede: preventívne prehliadky, vodičské oprávnenia, lekárske prehliadky vo vzťahu k práci...atď. Na poobedné vyšetrenie je nutné sa predom objednať u sestričky...

Vzhľadom na nariadenú službu ambulantnej pohotovostnej služby 28.3.2022, ktorá začína od 16.00 bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našej ambulancii obmedzené do 15.30.

Vzhladom na vyšší príliv ukrajinských migrantov zo susedného štátu na Slovensko, predpokladáme nárast ošetrení na našej ambulancii a predĺženie čakacej doby. Ministerstvo vnútra SR uhrádza za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý nie je verejne zdravotne poistený zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej...

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (novela zákona o liekoch) účinná od 1.1.2022 zmenila predpis liekov tak, že indikujúci lekár (špecialista), ktorý má pacienta v starostlivosti pre jeho ochorenie, mu predpíše recepty na lieky a poukazy na zdravotnícke pomôcky tak, aby si po ne iba zašiel do lekárne a nemusel kontaktovať...

Priateľ sa na mňa obrátil s prosbou, aby som pomohol ako dobrovoľník pri preklade tovaru dôležitých potravín a balíčkov pre Ukrajinu so skladom v Sobranciach. Zíde sa tam každá ruka. Tovaru je veľa a pomoci málo. Prichádzajú aj dodávky o ktorých nikto netuší, že prídu, častokrát aj zo vzdialených častí Európy. A prečo nie? Tak som sa spolu s...

Vzhľadom na akútne ochorenie člena rodiny bude naša ambulancia dnes zatvorená. Zastupuje MUDr. Basistová- len akútne stavy. Pri zlepšení zdravotného stavu bude naša ambulancia poskytovať zdravotnú starostlivosť od zajtra - 15.2.2022. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Prosím pred príchodom na našu ambulanciu sledujte oznamy na stránke ...

Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v karanténe alebo izolácii a ošetrujúci lekár im potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, informujú o svojej práceneschopnosti v prvom rade svojho zamestnávateľa. Ten im bude vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní práceneschopnosti. Teda aj v prípade, ak v súvislosti s vlnou...

Svetová zdravotnícka organizácia vydala dokument pre pacientov, ktorí prekonali COVID. Sú tam popísané stručné návody ako sa rehabilitovať v domácich podmienkach a množstvo praktických rád. Celý dokument si môžete voľne stiahnuť tu

Touto cestou chcem poďakovať za milú návštevu a prax medičky 5. ročníka lekárskej fakulty, ktorá absolvovala týždennú stáž na našej ambulancii. Ďakujem aj za trpezlivosť pacientov, ich ústretovosť pri vysvetľovaní medicínskych techník vyšetrovania našej mladej lekárke. Prajeme jej do ďalšieho štúdia veľa úspechov.

Elektronický eRecept je povinnou súčasťou práce ambulantných aj nemocničných lekárov už vyše 4 roky. Pre pacientov s chronickými ochoreniami je tu opakovaný eRecept tzv. REPETATUR. Kým pri klasickom eRecepte musí pacient po dobratí liekov kontaktovať lekára a požiadať o nový elektronický recept, s opakovaným eReceptom je možné predpísať lieky alebo...

Touto cestou chcem poďakovať za pulzné oxymetre dodané do našej ambulancie cestou VUC Prešov. Prednostne sú určené do sociálne slabších rodín na zapožičanie, kde je potvrdené COVID ochorenie.

link na web kalendár plánovanej dovolenky
link na web kalendár plánovanej dovolenky

Objednanie liekov

MUDr. Horkaj Peter - všeobecný praktický lekár Svidník

Sme tu pre vás

Navštívte nás na adrese: poliklinika Medic SK MUDr. Pribulu 463/15
08901 Svidník    - spustiť navigáciu

Zavolajte nám: +421948578999

Dotazník spokojnosti

pre jeho online vyplnenie kliknite tu