Zmena elektronickej práceneschopnosti

24.06.2024

Upozorňujeme pacientov, ktorí sú uznaní ako práceneschopní, aby dodržiavali termín dohodnutých kontrol na ambulancii všeobecného lekára,  eventuálne špecialistu, ktorý im predlžuje práceneschopnosť. V prípade nedodržania tohto termínu bude práceneschopnosť automaticky ukončená systémom a nie je možné pokračovanie práceneschopnosti ďalej. Obvodný lekár ani špecialista dodatočne už nemôžu predĺžiť danú práceneschopnosť. Je povinnosťou pacienta si tento termín ustriehnuť.