Novinky

Žiadame pacientov, aby po každom ordinovanom odbere krvi sa aktívne informovali formou mailu, osobne alebo telefonicky o výsledku. Nie je možné z kapacitných a časových možnosti, aby lekár každému pacientovi mohol zavolať a informoval ho o výsledku (niektorí pacienti sú nedostupní, alebo mimo pokrytia, v práci nemôžu telefonovať atď.). Týždenne...

Oznamujeme, že od 16 do 20.8.2021 zastupujeme ambulanciu MUDr. Basistovej. Našich pacientov prosíme o trpezlivosť, vzhľadom na zvýšený nápor.

Upozorňujeme pacientov, že vzhľadom na zvýšený počet telefonátov a emailovej komunikácie budeme ošetrovať pacientov na našej ambulancii v skrátenej pracovnej dobe. Každý deň hodinu pred skončením pracovnej doby sa budeme zaoberať len telefónnymi hovormi a emailovou komunikáciou, kt. sa nám nahromadila počas celého dňa. Dúfame, že dané...

Prichádza obdobie, kedy sa v našej ambulancii viac a viac objavujú pacienti vyžadujúci vypísanie výmenného lístka, ktoré odporučil špecialista s odôvodnením: "veď to napíše váš obvodný lekár". Domáhajú sa lístka a chcú byť prednostne vyšetrení. Čakáreň sa nám začína pomaly napĺňať a mnohí ľudia čakajú až na chodbe, nervózni, podráždení... aj...

Z dôvodu mimoriadnej situácie na našej ambulancii bude ošetrenie a zástup ambulancie MUDr. Strambu do 11.00, po 11.00 bude zástup oboch ambulancií (našej a MUDr. Strambu) zabezpečené MUDr. Basistovou. Za pochopenie ďakujeme.

Pacienti, kt. prekonali závažnú alergickú reakciu po prvej dávke vakcíny na covid-19 alebo pri práve prebiehajúcom horúčkovitom ochorení majú právo požiadať špecialistu o vypísanie tlačiva: Potvrdenie o kontraindikácii očkovania proti ochoreniu COVID-19. Kontraindikácia v očkovaní je aj:

Naša ambulancia zrušila podpis, kt. je potrebný na záznamový papierový list do zdravotnej dokumentácie - informovaný súhlas pri ošetrení pacienta a prešla v spolupráci s ambulantným systémom Curo na digitálny. Týmto krokom sa snažíme obmedziť spotrebu papiera a šetriť prírodné zdroje. Dúfame, že zmena prispeje k vyššiemu komfortu pacienta a...

Prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť našich pacientov, vzhľadom na prebiehajúce zaškoľovanie novej sestry na našej ambulancii. Z toho dôvodu bude preberanie telefónnych hovorov a rýchlosť vybavovania emailovej pošty obmedzené. Za pochopenie vám ďakujeme.

Upozorňujeme pacientov, že vzhľadom na personálne obmedzenie našej ambulancie všeobecného lekára MUDr. Horkaja bude objednávanie liekov cez telefón a podávanie injekcií obmedzené. Odporúčame pacientom, aby na predpis liekov prednostne využiť email: obvodnylekar@gmail.com + injekčnú liečbu podali v ambulancii špecialistu. Za pochopenie ďakujeme.

Dotazník spokojnosti

pre jeho online vyplnenie kliknite tu